Als u iets bestelt, hebben wij uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij uw bestelling in behandeling kunnen nemen en kunnen bezorgen. Maar wij springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wij dragen er zorg voor en bewaren deze veilig. Wat wij met uw persoonlijke gegevens doen en waarom wij deze nodig hebben, vertellen wij hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met info@bracestore.nl

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.bracestore.nl, op deze pagina. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2018.

Inhoudsopgave:

-Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

-Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

-Wat zijn persoonsgegevens?

-Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

-Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

-Met wie worden uw gegevens gedeeld?

-Waar slaan wij uw gegevens op?

-Hoe worden uw gegevens beveiligd?

-Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Bracestore Nederland b.v., gevestigd aan de Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG te Amsterdam is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die bracestore.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met bracestore.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan bracestore.nl gerelateerde domeinen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bracestore.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met bracestore.nl, zoals (zakelijke) klanten.

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt (optie) en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

-Gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Als u iets bestelt, hebben wij bepaalde gegevens nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer en eventuele bestelnotities. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling zeven jaar bewaren.

-Gegevens in uw account (op dit moment niet van toepassing)

In uw persoonlijke account bewaren wij de volgende gegevens: uw naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. In uw account bewaren wij ook uw bestelgeschiedenis inclusief de gekozen afleveropties. Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Als u zeven jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw accountgegevens te laten verwijderen.

-Gegevens over uw contact met de klantenservice

U kunt op ieder moment contact opnemen met onze klantenservice. U kunt met ons bellen, e-mailen, chatten of een berichtje sturen via Whatsapp en social media, zoals Facebook.

Wij kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang u actief klant bij ons bent. Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij bewaren het telefoongesprek niet langer dan 1 maand. Wanneer u ons een privéberichtje stuurt via bijvoorbeeld Whatsapp, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard.

-Gepersonaliseerde e-mails

We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die wij met u willen delen. Wij delen die graag via mail. Als u bij ons een account hebt en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen wij u suggesties, informatie over onze artikelen en diensten op basis van uw aankopen en reviewverzoeken. Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij u ook andere informatie mailen, zoals de dagaanbieding, algemene winacties of persoonlijke aanbevelingen en informatie. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op uw aankopen en bezoekgeschiedenis van maximaal twee jaar geleden om op deze manier de inhoud van de e-mail interessanter voor u te maken. Als u dit soort informatie liever niet ontvangt, kunt u zich afmelden voor nieuwsbrieven in uw account.

-Gegevens uit klantonderzoeken

Wij zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen wij uw gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u onze webshop nog beter te worden.

Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

-Gegevens voor reviews & vraag- en antwoord

Als u een review schrijft, kiest u of uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar mogen zijn voor andere bezoekers. U kunt ook een alias gebruiken. Ook kunt u aangeven of wij over uw review contact met u mogen opnemen. Wij plaatsen reviews alleen met uw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren wij een review totdat u van ons vraagt de review te verwijderen.

-Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

-Social media

Als u social media zoals Facebook gebruikt, kunt u via ‘like en share’ knoppen op bracestore.nl artikelen die u goed, nuttig en effectief vindt, met uw vrienden delen op uw social media account. Bracestore.nl krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account heeft, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u deze instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

-Distributie- en logistieke partners

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL en MyParcel. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben zij nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

-Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Wij verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

-het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;

-het ondersteunen bij onze klantenservice;

-het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;

-het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;

-het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

-De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die wij verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Bracestore.nl neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij werken dagelijks aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven wij uw gegevens aan iemand anders, dan eisen wij dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

-Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

-Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via onze klantenservice (info@bracestore.nl). Aanvragen verwerken wij binnen 30 dagen.

-Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Neem hiervoor contact met ons op.

-Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die wij van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat wij de gegevens over uw surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Aanvragen verwerken wij binnen 30 dagen.

-Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen.

-Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben, te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via e-mail: info@bracestore.nl

-Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Ook heeft u het recht om u  met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

-Vragen?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop bracestore.nl met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag.